Prima pagina

 


 

  schengen

A. Legislaţie comunitară (acquis relevant)

Convenţia de implementare a Acordului Schenghen - art. 102-118 - protecţia datelor personale în SIS şi art. 126-130 - protecţia datelor cu caracter personal;

Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981;

Directiva Consiliului 95/46/EC a Parlamentului European şi a Consiliului European din 24 octombrie 1995 cu privire la ptotecţia persoanelor referitoare la procesarea datelor personale şi la libera circulaţie a acestor date (OJL 281, 23.11.1995, p.31);

Directiva 2002/58/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 12.07.2002 privind procesarea datelor personale şi protecţia intimităţii în sectorul comunicaţiilor electronice;

Regulamentul (EC) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor cu privire la procesarea datelor personale de către instituţiile şi organismele comunitare şi la libera circulaţie a acestor date;

 

B. Legislaţie internă

Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea de către România a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

Legea nr. 102/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

C. Documente referitoare la protecţia datelor cu caracter personal

Nota de informare privind protecţia datelor personale - monitorizare acces

Nota de informare privind protectia datelor personale - resurse umane

Ghid exercitare drept persoana.pdf

 

Broşura de bază

Date_cu_caracter_personal

Ştii ce drepturi ai ?

Protecţia datelor īn SIS_rom.pdf

 

Personal Data

Do You Know Your Rights

Data Protection in SIS

 

Quels sont tes droits?

 


LEGĂTURI UTILE

 

 

© 2016 - Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi