Prima pagina


 

 

Denumire Link
Lege nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Romāne www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/57610
UG nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81819
Lege nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1532
Lege nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de īncălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/1534
Lege nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/6350
Lege nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/53150
Lege nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/45134
HG nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64811
HG nr. 1.118/2005 privind desemnarea structurilor specializate ale Jandarmeriei Romāne şi a unităţii specializate din cadrul Serviciului Romān de Informaţii ca servicii specializate de intervenţie www.egislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/65418
HG nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/67795
HG nr. 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/60196
HG nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81859
Lege nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/88568

  Informații de interes public

Denumire Link
Lege nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Protecția datelor cu caracter personal

Denumire Link
Lege nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32733
Lege nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/32945
Lege nr. 102/2005 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/61409LEGĂTURI UTILE

 

 

© 2016 - Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi