Prima pagina


 

 

  Angajare directă
  Admitere în învăţământul superior
  Rechemare în activitate
  Personal contractual

 

În conformitate cu Legea nr. 550 / 13.12.2004 prevederile referitoare la personalul Jandarmeriei sunt următoarele:

  • Personalul Jandarmeriei Române se compune din personal militar si personal contractual.
  • Personalul militar al Jandarmeriei Române este format din: cadre militare, elevi ai institutiilor militare de învatamânt, soldati si gradati profesionisti.
  • Cadrelor militare din Jandarmeria Româna li se aplica dispozitiile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Gradatilor si soldatilor profesionisti li se aplica Statutul gradatilor si soldatilor profesionisti, aprobat prin lege.
  • Elevilor institutiilor militare de învatamânt ale jandarmeriei li se aplica prevederile Legii învatamântului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Legii nr. 46/1996 privind pregatirea populatiei pentru aparare, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Personalul contractual este supus reglementarilor din legislatia muncii, în masura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel.
  • Numarul posturilor de ofiteri, maistri militari, subofiteri, gradati si soldati profesionisti si al personalului contractual din Jandarmeria Româna, în timp de pace si la mobilizare, se stabileste de catre ministrul administratiei si internelor, în limita efectivelor aprobate prin hotarâre a Guvernului.
  • Mutarea, transferarea sau detasarea personalului se poate face în cazurile si în conditiile prevazute prin lege.

 

 

 


LEGĂTURI UTILE

 

 

© 2016 - Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi