Prima pagina


 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi este subordonat nemijlocit Inspectoratului General al Jandarmeriei Romāne, este destinat planificării, organizării, conducerii, executării misiunilor specifice şi īndeplinirii atribuţiilor ce revin Jandarmeriei Romāne īn zona de competenţă teritorială corespunzătoare judeţului Iaşi ori īn altă zonă stabilită prin ordin al inspectorului general al Jandarmeriei Romāne, cu aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor interne şi are următoarele obiective generale:

a) creşterea siguranţei cetăţeanului, prin īntrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică īn zona de competenţă;

b) apărarea avutului public şi privat, asigurarea protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor de produse cu caracter special;

c) asigurarea capacităţii operaţionale de intervenţie a structurilor, prin antrenarea acestora īntr-un cadru tactic corespunzător situaţiei operative din zona de competenţă;

d) cunoaşterea situației operative, identificarea riscurilor, amenințărilor şi vulnerabilităților care pot afecta climatul de ordine şi siguranță publică, securitatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor din competență/ responsabilitate;

e) asigură schimbul de date şi informaţii īn cazul unor evenimente majore cu caracter transfrontalier, aprofundarea cooperării transfrontaliere, īn special īn vederea combaterii terorismului, criminalităţii transfrontaliere şi a migraţiei ilegale;

f) creşterea calității resursei umane;

g) asigurarea transparenţei īn informarea corectă a opiniei publice cu privire la activitatea inspectoratului şi dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu societatea civilă;

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Iaşi are următoarele atribuţii generale: are următoarele obiective generale:

a) creşterea siguranţei cetăţeanului, prin īntrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică īn zona de competenţă;

b) apărarea avutului public şi privat, asigurarea protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor, precum şi a transporturilor de produse cu caracter special;

c) planifică, organizează, coordonează şi controlează forţele şi mijloacele angajate īn executarea misiunilor permanente şi temporare, conform legii, ordinelor ministrului afacerilor interne şi ale inspectorului general al Jandarmeriei Romāne;

d) asigură cunoaşterea permanentă a situaţiei operative din zona de responsabilitate şi raioanele de dispunere a obiectivelor date īn competenţă, luānd măsurile ce se impun pentru creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor şi a obiectivelor cărora le asigură protecţia instituţională;

e) conduce activitatea de selecţionare, formare şi promovare a cadrelor militare, de evaluare a acestora īn funcţie de calităţile profesionale şi morale şi rezultatele obţinute;

f) planifică, organizează, coordonează şi controlează pregătirea şi activitatea de educaţie a personalului inspectoratului īn funcţie de misiunile şi condiţiile specifice fiecărei structuri, ia măsuri pentru ridicarea calităţii resurselor umane;

g) organizează şi desfăşoară activităţi īn scopul creşterii gradului de pregătire profesională, īnsuşirea celor mai noi cunoştinţe īn domeniul militar şi juridic;

h) asigură aplicarea măsurilor de menţinere a ordinii şi disciplinei militare ferme īn rāndul efectivelor şi ia măsuri de prevenire, cercetare şi raportare a evenimentelor grave, conform ordinelor īn vigoare;

i) planifică, organizează, coordonează şi controlează activitatea de pregătire a efectivelor īn vederea participării la prevenirea, limitarea şi īnlăturarea urmărilor unor calamităţi naturale şi catastrofe de mari proporţii;

j) la solicitare, participă cu personal şi tehnică la acţiuni cu caracter operativ, organizate şi desfăşurate īn comun cu Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, īn zona de frontieră, pentru contracararea acţiunilor grupurilor infractoare din sfera crimei organizate şi infracţionalităţii transfrontaliere;

k) organizează, conduce, īndrumă şi controlează activităţile de asigurare materială şi tehnică a misiunilor, a procesului de pregătire şi educaţie, a condiţiilor de hrănire, echipare şi cazare şi de acordare a drepturilor cuvenite personalului;

l) asigură condiţii pentru desfăşurarea activităţii medicale şi sanitar-veterinare īn structurile subordonate, cu sprijinul cadrelor medicale din Centrul Medical Judeţean Iaşi al Ministerului Afacerilor Interne;

m) īndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege privind organizarea, dezvoltarea şi raportarea modului de realizare a controlului intern/managerial;

n) organizează, conduce şi controlează respectarea normelor de securitate şi sănătate īn muncă, apărarea īmpotriva incendiilor, supraveghere tehnică şi protecţia mediului īn unitate şi structurile subordonate;

o) execută controale tematice īn structurile subordonate, analizează periodic rezultatele obţinute īn īndeplinirea misiunilor şi a planului anual de pregătire continuă a personalului;

p) organizează şi conduce activitatea de planificare a reacţiilor īn situaţii de stări excepţionale īn vederea trecerii, la nevoie, de la starea de pace la starea de război sau prin trepte ale capacităţii operaţionale;

q) realizează sistemul de comunicaţii şi informatică cu eşaloanele superioare, cu structurile subordonate şi cu cele cu care cooperează;

r) acordă asistenţă şi promovează cooperarea strānsă şi constantă cu autorităţile competente, īn scopul realizării prevederilor Convenţiei de implementare a Acordului Schengen;

s) execută, conduce, coordonează şi contribuie la realizarea misiunilor operative de protecţie, supraveghere, culegere, prelucrare, verificare şi valorificare a informaţiilor, acţiuni şi intervenţie cu un grad ridicat de risc ori īn condiţii de pericol deosebit;

t) execută, alte atribuţii stabilite prin lege.

 

 


LEGĂTURI UTILE

 

 

© 2016 - Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Iaşi